Aansprakelijkheidsverzekering bedrijf geen overbodige luxe

 

De online bank Knab deed onlangs onderzoek bij 4.500 zakelijke klanten en daaruit bleek dat 2/3 deel daarvan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) heeft, maar dat slechts 5% ooit aansprakelijk is gesteld. Is een AVB dus overbodig?

 

Wat is een AVB? Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) vergoedt schade die u (of bijv. een medewerker) veroorzaakt aan derden. Of u ook echt aansprakelijk bent, hangt af van de feiten en de omstandigheden. Zo moet er bijv. een direct (causaal) verband zijn tussen de schade en het (onrechtmatig) handelen van u (of van uw werknemer). Let op. Een AVB vergoedt alleen materiële schade of letselschade. Inkomensschade door bijv. een onjuist advies valt daar niet onder.

 

Productaansprakelijkheid

 

Schade door gebrekkig product. Een AVB kan afgesloten worden voor verschillende vormen van bedrijfsaansprakelijkheid, zoals voor productaansprakelijkheid. Hiermee wordt schade aan derden door een gebrek in een product bedoeld. Denk bijv. aan: exploderende flessen, telefoonbatterijen die in brand vliegen, ongelukken in een speeltuin door gebrekkige speeltoestellen, babyvoeding met glassplinters, bedorven etenswaren, besmet veevoer, etc.

 

Producent of importeur aansprakelijk. Normaal gesproken is de producent aansprakelijk, maar wanneer deze buiten de EU is gevestigd, kan de importeur ook worden aangesproken. Let op 1. Door de Brexit kunt u als importeur ook aansprakelijk zijn voor geïmporteerde producten uit het Verenigd Koninkrijk. Let op 2. In de afgelopen jaren is door aangepaste en nieuwe wetgeving de kans op meer en hogere claims toegenomen. Denk aan de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie.

 

Werkgeversaansprakelijkheid

 

Veilige werkplek. Een werkgever is verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor zijn eigen personeel, maar ook voor stagiaires en ingehuurd personeel. In de afgelopen jaren zijn werkgevers in verschillende situaties met succes door werknemers aansprakelijk gesteld. Denk aan ongevallen met machines of met ladders en steigers. Maar een werkgever kan ook aansprakelijk gesteld worden wanneer een werknemer ziek wordt, bijv. bij blootstelling aan asbest of bij een burnout.

 

Voor werkgevers. Een medewerkster was tijdens werktijd door gladheid gevallen met haar fiets en kreeg een schadevergoeding toegekend. Zo zijn er ook met succes schades op de AVB geclaimd die ontstaan zijn tijdens personeelsuitjes en zakelijke reizen. Het risico is dus niet ondenkbeeldig.

 

Niet alleen werknemers. Ook een zzp’er kan u als opdrachtgever aansprakelijk stellen. Zo was de opdrachtgever van een zzp’er aansprakelijk voor de letselschade vanwege nalatigheid ten aanzien van de veiligheidseisen.

 

Overige dekkingen

 

Milieu. Een AVB kan ook dekking bieden voor de aansprakelijkheid ten gevolge van plotselinge ontstane milieuschades.

 

Verhuur. Een AVB geeft dekking voor de verhuur van (een deel van) uw bedrijfsgebouw.

 

Dieren. Wanneer u dieren houdt, bent u daar verantwoordelijk voor en dus aansprakelijk wanneer deze schade veroorzaken.

 

Juridische ondersteuning. Een AVB biedt ook een vorm van juridische ondersteuning. Wanneer u aansprakelijk wordt gesteld, wordt dat beoordeeld door uw AVB. Zonder AVB moet u zelf een jurist of advocaat inschakelen om de aansprakelijkheid te beoordelen.

 

Of u aansprakelijk bent, moeten de feiten en omstandigheden uitwijzen, maar als u aansprakelijk bent, kan de schade behoorlijk oplopen. Afhankelijk van de risico’s die u in uw bedrijf loopt, kan de AVB-premie al snel oplopen tot € 100 of meer, maar dat is zeker het overwegen waard gelet op de risico’s die u loopt als u onverzekerd zakendoet.

Creatieve

Blog Tips