Contract laten registeren bij de Belastingdienst?

 

Het is niet ongebruikelijk dat beginnende ondernemers geld lenen van familieleden. Waarom is het registreren van bijvoorbeeld zo’n geldleningsovereenkomst of zelfs van een Vof-akte bij de fiscus nuttig?

 

Hoe werkt dat goed?

Het ‘zwart op wit’ willen hebben van een afspraak is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering. Een mondelinge afspraak is weliswaar rechtsgeldig, maar geen aanrader, want hoe bewijst u achteraf dat de afspraak daadwerkelijk bestaat en/of tegen die voorwaarden is gemaakt? Het is raadzaam van uw aankoop in een winkel een bonnetje te hebben in verband met garantie of voor het ruilen. Ook fiscaal gezien kan het handig zijn om aan te kunnen tonen dat een akte op een bepaalde datum bestond. Waarom zou u zoiets doen?

 

Moment van handelen is van belang

In tal van fiscale situaties is het moment van een handeling van belang. Bijvoorbeeld bij de oprichting van een Vof of van een BV. In de regel is een Vof of BV juridisch ondernemer op het moment dat de (notariële) akte is ondertekend. Voor de periode voorafgaand aan deze ondertekening geldt weer een zogenaamde ‘voorovereenkomst’. Om discussies achteraf over het moment waarop een akte rechtsgeldig is, te voorkomen, kunt u deze bij de Belastingdienst laten registreren.

 

Wat laten registreren? U kunt zowel authentieke akten (opgesteld door bijvoorbeeld een notaris) als onderhandse akten (alle overige akten) door de Belastingdienst laten registreren. Denkt u bijvoorbeeld aan een huurovereenkomst of een geldleningsovereenkomst. Overigens is dat niet beperkt tot akten/overeenkomsten. In feite kunt u ‘alles’ bij de Belastingdienst laten registeren.

 

Hoe werkt dit goed?

Het registeren van akten bij de Belastingdienst is niet moeilijk. Het enige wat u moet doen, is de akte persoonlijk bij het belastingkantoor afgeven of per post naar het belastingkantoor sturen. Wel moet dit bij/naar een belastingkantoor dat zich met registratie bezighoudt. U vindt deze kantoren op: http://www.belastingdienst.nl

Registratie kan op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur. De dag waarop u een akte persoonlijk afgeeft, geldt als dag van registratie. Als u een akte afgeeft ná 15.00 uur, geldt de eerstvolgende werkdag als dag van registratie. Verstuurt u de akte per post, dan geldt de dag van binnenkomst als dag van registratie.

 

Bewijs. Als bewijs van registratie plakt de Belastingdienst op de betreffende akte een sticker met daarop een vermelding van de plaats en de datum van registratie, het registratie- en volgnummer en een handtekening namens de inspecteur van het belastingkantoor. In de regel ontvangt u de ter registratie aangeboden akten binnen vier weken per post terug.

 

Gratis. Leuke bijkomstigheid is dat de registratie van akten al sinds 1 januari 2008 gratis is.

 

Verplicht? In bepaalde situaties is het laten registeren van een akte alleen maar verstandig, maar in enkele situaties geldt er een verplichting van registratie. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u geld aan iemand leent en de Belastingdienst deze lening beschouwt als een zogenaamde ‘belegging in durfkapitaal’. Kort gezegd is dit een fiscaalgunstige geldlening, om een ander de mogelijkheid te geven een onderneming te starten.

 

Wat registreert de Belastingdienst? De Belastingdienst registreert onder meer de soort akte, de naam en adresgegevens van ten minste één van de partijen die in de akte voorkomen en het aantal bladen. De registratie betekent dat u indien nodig later kunt bewijzen dat de akte op de dag van registratie bestond.

 

Het laten registreren van uw akten bij de Belastingdienst is gratis en u kunt hiermee altijd officieel bewijs leveren dat de akte op het moment van registratie daadwerkelijk bestond.

Creatieve

Blog Tips