Een goed idee beschermen, hoe doet u dat?

 

U heeft een idee voor een nieuw product en een groot bedrijf heeft interesse en wil met u samenwerken. Hoe kunt u veilig met hen in gesprek gaan, zonder het gevaar dat deze partij met uw briljante concept aan de haal gaat?

 

Uw intellectuele eigendom

Intellectueel eigendomsrecht? Het is altijd verstandig een goed idee te beschermen. Dit kan door middel van het intellectueel eigendomsrecht.

 

Octrooi bij technische uitvinding

Als het gaat om een technische nieuwe uitvinding, dan kan het idee beschermd worden als octrooi. Dit doet u door registratie bij het Octrooicentrum Nederland voor een Nederlands octrooi of bij het Europees Octrooibureau (EOB) voor een Europees octrooi. Zo’n octrooi heeft een duur van maximaal 20 jaar, maar is wel vrij prijzig door de jaarlijkse instandhoudingskosten.

 

Niet technisch, dan auteursrecht. Gaat het niet om een technische uitvinding, dan kan een idee ook vallen onder het auteursrecht. Dit recht voor de maker op een werk van literatuur, wetenschap of kunst ontstaat vanzelf (van rechtswege). Het auteursrecht blijft geldig tot 70 jaar na de dood van de maker. Let op. Als u het idee openbaar maakt, bijv. bij een samenwerking, zal het hierbij echter wel lastig zijn om te bewijzen dat u de rechtmatige eigenaar bent van het idee.

 

i-DEPOT als alternatief

Een mogelijkheid om een idee vast te leggen, technisch of niet, is met een registratie met een i-DEPOT. In dat geval is er altijd bewijs dat een idee door u is bedacht op een bepaalde datum.

 

Hoe werkt dat? Een i-DEPOT wordt neergelegd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). U kunt dit online regelen en u kunt daarbij kiezen voor een termijn van vijf of tien jaar, welke telkens verlengd kan worden. Let op.  Een i-DEPOT is slechts een bewijs dat uw idee het eerst was (handig bij het auteursrecht), maar het legt geen recht vast, zoals bij een octrooi of een merk. Het geeft het dus niet dezelfde bescherming.

 

Voordat u aan tafel gaat

Overeenkomst. U heeft dan wellicht bewijs via een i-DEPOT, maar dit is niet genoeg. Als u een samenwerking wilt aangaan met een bedrijf, is het belangrijk dat u uw idee vooraf beschermd. Tip.  Zet concrete afspraken met het bedrijf op papier en sluit een geheimhoudingsovereenkomst voordat u een samenwerking aangaat. Beschrijf duidelijk welke informatie precies beschermd moet worden. Noem ook uw i-DEPOT-nummer en de duur van de geheimhouding (denk aan vijf tot maximaal tien jaar).

 

Verdere samenwerking. 

Na het uitwisselen van de informatie komt het wellicht tot een project. Het is dan zaak om uw belangen verder te beschermen in bijv. een samenwerkingsovereenkomst. Deze vervangt vaak de geheimhoudingsovereenkomst. Hierin wordt beschreven wat uw inbreng en die van het bedrijf zal zijn, de rollen van beide partijen binnen het project en de uitkomst aan het einde van het traject. Tip. Let in deze fase goed op uw idee en de aanvragen van intellectuele eigendomsrechten, zodat ook hier het bedrijf er niet zomaar vandoor gaat met uw idee. Indien er een intellectueel eigendomsrecht geregistreerd gaat worden, gebaseerd op uw idee, dan zou dit moeten zijn op uw naam of in gezamenlijkheid. Anders staat u alsnog met lege handen.

 

Heeft u een goed idee, zorg dan dat het vooraf goed beschermd is, bijv. door een i-DEPOT. Sluit daarnaast altijd een geheimhoudingsovereenkomst af, voordat u met een bedrijf gaat praten.

Creatieve

Blog Tips