Creatieve waardevolle 

Blog Tips

Het herroeping recht voor de consument

 

Dit houdt in dat u een overeenkomst die tot stand is gekomen via het internet, per telefoon of op straat, binnen 14 dagen zonder opgave van redenen kunt annuleren. U kunt herroepen door middel van een onmiskenbare verklaring.

 

Dit kan zowel schriftelijk als mondeling gebeuren, maar schriftelijk herroepen (bijvoorbeeld per e-mail) verdient de voorkeur. Het is namelijk aan u om te bewijzen dat u op een juiste wijze en tijdig uw herroepingsrecht hebt uitgeoefend.

 

Mogelijk heeft de handelaar een modelformulier inzake het herroepingsrecht voor u beschikbaar gesteld, maar u bent niet verplicht dit formulier te gebruiken. U heeft een herroepingsrecht ten aanzien van zowel verkoopovereenkomsten als dienstenovereenkomsten. Van het herroepingsrecht mag niet ten nadele van de consument worden afgeweken. Het wordt ook wel aangeduid als ‘bedenktijd’ of ‘afkoelperiode’.

 

De Nederlandse wet spreekt van een recht van ontbinding. Wanneer heeft u een herroepingsrecht? U heeft een herroepingsrecht indien u als consument met een handelaar een overeenkomst op afstand of overeenkomst buiten de verkoopruimte hebt gesloten.

Een overeenkomst op afstand is een afspraak die (in beginsel uitsluitend) zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de handelaar en u als consument tot stand komt met middelen voor communicatie op afstand, zoals een overeenkomst via het internet, per telefonie of per post

Een overeenkomst buiten de verkoopruimte is een afspraak die wordt gesloten in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de handelaar en u als consument, op een andere plaats dan de verkoopruimte van de handelaar. Een goed voorbeeld is de overeenkomst die u op straat met een verkoper sluit.

 

Hieronder valt ook de afspraak die in de verkoopruimte tot stand komt, direct nadat u daarvoor persoonlijk op straat bent aangesproken. Tot slot vallen eveneens verkoopexcursies onder het begrip. Er zijn enkele uitzonderingen op het herroepingsrecht, zoals overeenkomsten betreffende sociale dienstverlening, gokactiviteiten, financiële producten en diensten, onroerende zaken (dienstenovereenkomsten betreffende aanbouwen en herstel- en renovatiewerkzaamheden kunnen wel onder het herroepingsrecht vallen), pakketreizen, executieverkopen en personenvervoer