Nieuwe website? Zorg voor het auteursrecht!

 

U heeft besloten om een nieuwe website te laten ontwerpen.

De kogel is door de kerk! Na een paar weken wordt de website door de ontwerper gepresenteerd en alles ziet er prachtig uit. Bent u nu automatisch de eigenaar van de site?

 

Het auteursrecht! 

Een website bestaat uit de vorm (het ontwerp) en de inhoud (de content). Voor de inhoud moet u zelf zorgen. Uiteraard speelt ook hier het auteursrecht. U mag niet zomaar tekst en plaatjes (afbeeldingen en foto’s) overnemen. U moet deze zelf gemaakt hebben óf u moet van de eigenaar toestemming hebben gekregen om ze op uw website te plaatsen. Over de inhoud heeft de ontwerper dus niets te zeggen, maar wel over zijn/haar eigen ontwerp.

 

Laat het auteursrecht overdragen. 

Die ontwerper bedenkt en maakt het ontwerp: de vorm waarin uw inhoud op de website komt. Het auteursrecht van de vorm berust bij de ontwerper. Dat betekent dat hij kan beslissen wat hij met dit ontwerp doet. Tip. Spreek daarom voordat u de opdracht verstrekt, duidelijk met de ontwerper af dat hij het auteursrecht aan u overdraagt. Wat als hij de overdracht van het auteursrecht weigert?

 

De ontwerper houdt het auteursrecht ...

Dit wilt u toch niet? Stel nu dat de ontwerper zijn auteursrecht niet aan u wil overdragen. Dan kan hij telkens hetzelfde ontwerp voor meerdere klanten gebruiken. Het ontwerp is dan steeds hetzelfde, alle websites zien er hetzelfde uit, alleen de logo’s, plaatjes en teksten zijn anders. Dat kan bezwaarlijk voor u zijn, zeker als uw concurrent dezelfde ontwerper heeft.

Als u alleen het gebruiksrecht krijgt. Als uw ontwerper weigert het auteursrecht aan u over te dragen en u alleen een gebruiksrecht (= licentie) wil verlenen om de website op internet te mogen zetten, kunt u een probleem krijgen. De kans is namelijk groot dat u het ontwerp van de website na verloop van tijd wilt aanpassen, zelf of door een andere ontwerper. En dat kan dan niet.

 

Zorg dat u het ontwerp mag aanpassen

Leg dit schriftelijk vast. Leg altijd (schriftelijk) vast dat u het ontwerp mag aanpassen. Bijvoorbeeld: “Opdrachtgever heeft het recht het website-ontwerp te publiceren en aan te passen.” Het recht om het ontwerp te mogen aanpassen is handig als uw huidige ontwerper dat niet meer kan, bijvoorbeeld omdat hij ziek is of is gestopt. Toch heeft u dan nog niet alle risico’s afgedekt.

 

Ontwerper later mogelijk failliet. 

U heeft schriftelijk geregeld dat u het ontwerp mag aanpassen. Wat nu als uw ontwerper failliet gaat? De curator kan dan beslissen de bestaande licentieovereenkomst niet uit te voeren. De curator kan de verleende gebruiksrechten dus weer intrekken. Dan móét u dus een nieuw ontwerp laten maken, met alle kosten van dien. Tip. Daarom is het belangrijk dat u al meteen het auteursrecht verkrijgt. Daarvoor kan de ontwerper uiteraard wel een vergoeding vragen, maar u heeft dan de meeste vrijheid en loopt de minste risico’s.

 

Regel de overdracht goed

Moet op papier. De overdracht van auteursrecht kan alleen schriftelijk. Het beste is dat u dit meteen regelt in de overeenkomst waarin u de ontwerper opdracht geeft een website te bouwen.

Voorbeeldclausule. Een simpele zin is voldoende: “Hierbij draagt ontwerper het auteursrecht op het ontwerp over aan opdrachtgever.” Verder moet duidelijk uit de overeenkomst blijken om welk ontwerp het gaat.

 

Laat het auteursrecht op een websiteontwerp liefst aan u overdragen. Dan kunt u zelfs bij faillissement van uw ontwerper altijd een andere ontwerper de site laten aanpassen. Ook voorkomt u dat ‘uw’ website voor meerdere opdrachtgevers wordt gebruikt.

Creatieve

Blog Tips