Onderneming naast BV, zo drukt u de bijtelling auto

 

Steeds meer dga’s hebben naast hun BV een onderneming in de inkomstenbelasting. Zo profiteren ze van diverse fiscale voordelen, maar ook drukken ze zo de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak. Hoe gaat dat in zijn werk?

 

Nogal wat ondernemers werken zowel vanuit de eenmanszaak als vanuit de BV. Zo profiteren ze zowel van de fiscale voordelen in de inkomstenbelasting als van de lage tarieven in de vennootschapsbelasting. Een bijkomend voordeel is dat zo ook de bijtelling voor de auto van de zaak kan worden gedrukt. Hoe gaat dat precies?

 

Gebruik voor onderneming = privé

Auto van de BV. Indien u als dga over een auto van de zaak via uw BV beschikt, krijgt u met de bekende bijtelling te maken. Deze bijtelling is verschuldigd vanwege het privégebruik dat van de auto kan worden gemaakt. 

 

Zakelijke ritten voor de eenmanszaak. Gebruikt u als dga de auto ook voor zakelijke ritten ten behoeve van uw eenmanszaak, dan worden deze kilometers als privé aangemerkt. Het gevolg is dat u een evenredig deel van de bijtelling ten laste van de winst van uw eenmanszaak kunt brengen. 

 

Voorbeeld.U beschikt als dga over een auto van de zaak van € 60.000. De bijtelling bedraagt 22% x € 60.000 = € 13.200. U heeft met deze auto 10.000 kilometer privé gereden, waarvan 40% ten behoeve van de eenmanszaak. U kunt dan dus 40% x € 13.200 = € 5.280 als autokosten ten laste van de winst van de eenmanszaak brengen.

 

Kilometervergoeding mag niet. In sommige gevallen kan het voordeliger zijn om in plaats van een deel van de bijtelling een bedrag van € 0,19 per kilometer ten laste van de winst te brengen. Let op.  Dit is echter niet toegestaan en u heeft hierin dus geen keuze. Dit is in het verleden vastgelegd in een besluit (nr. CPP2003/588M) . Dit besluit is inmiddels ingetrokken, maar de inhoud van het besluit geldt voor wat betreft dit aspect nog onverkort. 

 

Inspecteur kan afwijken

Hogere bijtelling? Een belangrijk aspect van de bijtelling voor de auto is dat de inspecteur van een hogere bijtelling mag uitgaan als blijkt dat de bijtelling te laag is in relatie tot het privégebruik. Let op.  Dit zou zich kunnen voordoen als u met de auto van de BV veel kilometers zou afleggen voor uw eigen eenmanszaak. Omdat dit gebruik als privé wordt aangemerkt, zou dit kunnen betekenen dat de bijtelling verhoogd wordt vanwege het vele privégebruik. 

Bewijslast. Als de inspecteur van een hogere bijtelling dan de standaard percentages uit wil gaan, zal hij aannemelijk moeten maken dat een hogere bijtelling meer recht doet aan uw privégebruik. U mag dit op uw beurt proberen te weerleggen. 

 

Ook voor ‘gewone’ werknemer

De regeling geldt ook voor andere werknemers met een auto van de zaak die deze voor hun eigen onderneming gebruiken en die ze uitoefenen naast hun dienstbetrekking.

 

Wat kunt u hiermee?

Bijtelling drukken. Beschikt u zowel over een BV als over een eenmanszaak, dan kunt u de kosten van de bijtelling over uw auto van de zaak uit de BV drukken door deze auto ook te gebruiken voor zakelijke ritten ten behoeve van uw eenmanszaak. Tip. U bespaart hierdoor aanzienlijk, want u heeft in de eenmanszaak geen autokosten en doordat u een deel van de bijtelling ten laste van de winst mag brengen, betaalt u minder winstbelasting. Let op.  Houd er wel rekening mee dat bij een onevenredig hoog privégebruik de inspecteur de bijtelling op een hoger percentage kan stellen. Hij heeft hierin wel de bewijslast. 

 

Heeft u zowel een BV als een eenmanszaak, gebruik dan de auto van de zaak uit de BV ook voor zakelijke ritten ten behoeve van uw eenmanszaak. U kunt dan een evenredig deel van de bijtelling ten laste van de winst brengen als autokosten.

Creatieve

Blog Tips