Per 2017 wordt de heffing in box 3 aangepast. Hierdoor betalen kleinere spaarders minder belasting. Bij een belastbaar vermogen boven! 75.000,- bent u dan echter meer belasting kwijt. Valt hier niet iets op te verzinnen?


Forse belastingheffing.

De vermogensrendementsheffing in box 3 is veel belastingplichtigen al langer een doorn in het oog. De huidige effectieve belastingdruk in box 3 (1,2%) is veelal hoger dan het daadwerkelijke rendement op het (spaar)vermogen, waardoor men dus meer dan 100% belasting betaalt!


Meer vermogen, meer rendement? Om aan deze onvrede tegemoet te komen, liggen er voorstellen om deze heffing met ingang van 2017 aan te passen. Het tarief zal afhangen van uw totale box 3-vermogen. Vanuit de gedachte dat grotere vermogens makkelijker een hoger rendement kunnen halen, loopt de heffing op van 0,87% voor belastbaar vermogen tot ! 75.000,-, tot maar liefst 1,65% voor vermogen boven ! 975.000,-. Daartussenin betaalt u 1,41% belasting.

 

Van box wijzigen
Als ondernemer heeft u mogelijk een leuk kapitaal opgebouwd. Door hard werken en risico nemen, heeft u zich onderscheiden. Het zou zonde zijn om nu uw volledige rendement (of meer) naar de fiscus te brengen. Hoe kunt u dit voorkomen?

 

Lening aan BV. U kunt ervoor zorgen dat uw vermogen niet langer in box 3 tegen dit forfaitaire rendement wordt belast, maar in een andere box tegen het werkelijke rendement. Dit doet u bijvoorbeeld door uw vermogen uit te lenen aan uw (nieuwe) BV. Hiermee valt uw lening onder de zogeheten ‘terbeschikkingstellingsregeling’ van box 1. Zodoende wordt de rente die u op deze lening ontvangt, progressief belast. Let op. De rente die u aan de BV in rekening brengt, moet wel zakelijk zijn.

 

Onderbrengen in BV of fonds
Vennootschapsbelasting. Een nog gunstiger resultaat, zeker bij grotere vermogens, kan worden bereikt door uw vermogen in een BV te storten of onder te brengen in een zogeheten ‘fonds voor gemene rekening’. Hiermee wordt het rendement belast tegen het

 vennootschapsbelastingtarief (20%). Pas als u dit geld uit de BV haalt, kost u dit nog eens 25% inkomstenbelasting. Daarmee komt u uit op een effectieve heffing van 40% over het daadwerkelijke rendement.


Kosten. Houd er hierbij wel rekening mee dat het opzetten en onderhouden van een dergelijke structuur kosten met zich meebrengt. Dit verkleint uw voordeel ten opzichte van het sparen in box 3.
 

Actie! Box 3 werkt met een peildatum van 1 januari. Dit betekent dat als u snel wilt profiteren, u nog voor het nieuwe jaar actie moet ondernemen.


Bijkomende voordelen
Toeslagen. Naast een lagere belastingheffing kan het onderbrengen van box 3-vermogen in een BV of fonds voor gemene rekening ook andere voordelen hebben. Als u namelijk aanspraak wilt maken op zorgtoeslag, dan mag u niet meer vermogen (in box 3) hebben dan ! 106.941,- (2016).

 

Eigen bijdrage verpleegtehuis. Verder kan een BV-constructie aantrekkelijk zijn voor ouderen die verhuizen naar een verpleegtehuis. Bij het bepalen van hun eigen bijdrage voor de AWBZ wordt namelijk ook rekening gehouden met hun box 3-vermogen. Door dit vermogen anders te alloceren, kan vaak een forse besparing op de eigen bijdrage worden bereikt.


Bij grote vermogens kan het aantrekkelijk zijn om dit vermogen onder te brengen in een BV of een fonds voor gemene rekening. Ook op andere gebieden, zoals zorgtoeslag, kan dit voordelig zijn. Houd wel rekening met de bijkomende kosten voor het opzetten en onderhouden van een dergelijke structuur.

Creatieve

Blog Tips