Vaste vergoeding woon-werkverkeer na 01.10.2021

 

De Belastingdienst heeft via zijn Forum Salaris recentelijk bekendgemaakt dat voor de vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer ook na 1 oktober nog een versoepeling geldt als de werknemer door corona minder gereisd heeft in 2021.

 

Dus kunnen werknemers op fulltimebasis een vergoeding krijgen voor 214 dagen x € 0,19 x het aantal kilometers woon-werkverkeer (retour), als zij ten minste 128 dagen in een kalenderjaar naar het werk reizen. Voor de versoepeling gelden wel (naast elkaar) de hiernavolgende voorwaarden.

De afspraak tot vergoeding van vaste reiskosten met de betreffende werknemer bestond al voor 13 maart 2020.

De werknemer reist 128 dagen in 2021. Hierbij tellen thuiswerkdagen van 1 januari tot 1 oktober ook mee als reisdagen. Let op. Ziekte, vakantie en verlofdagen tellen niet mee.

 

Let op. Voor werknemers in dienst gekomen na 13 maart 2020 of bij werkgevers waarvoor op 13 maart 2020 nog geen vaste reiskostenvergoeding was afgesproken, kunt u geen (onbelaste) vaste kostenvergoeding geven als zij minder dan 128 dagen gereisd hebben in 2021. De daadwerkelijke kilometers (‘reizen’) woon-werkverkeer kunt u dan wel (tegen € 0,19 per kilometer) vergoeden onder de gerichte vrijstelling voor reiskosten.

 

Alle werkdagen in de eerste helft van 2021 worden aangemerkt als reisdagen voor de vaste reiskostenvergoeding.

 

Creatieve

Blog Tips