Beschermd tegen energiecowboys

Veel zelfstandigen worden het slachtoffer van een wurgcontract met bijvoorbeeld energieleveranciers. Wat speelt er, en belangrijker, wat is eraan te doen?

Wonen en werken.
Veel bedrijven staan op het woonadres van de eigenaar ingeschreven. Sommige leveranciers, (zoals energieleveranciers en internetaanbieders) komen op deze adressen aan de deur met een ‘voordeligeʼ aanbieding omdat het woonadres ook het bedrijfsadres is.

Ondernemerstarief.
Wie ingaat op de aanbieding van de leverancier en als ondernemer een contract afsluit, komt er vaak achter dat die mooie aanbieding nog niet zo voordelig is. Het ‘goedkopeʼ tarief is bijv. zo laag omdat de tarieven excl. btw worden aangeboden. Btw die helaas niet aftrekbaar is wanneer de energie door u privé verbruikt is.

Bedenktijd?
Stel, u heeft een contract afgesloten en u wilt toch van het contract af. In dat geval geldt er voor consumenten 14 dagen bedenktijd:
als er per telefoon een energiecontract is gesloten;
als er via internet een energiecontract is gesloten;
als er een energiecontract aan de deur of op straat is gesloten.
14 dagen om van gedachten te veranderen. Binnen deze
14 dagen kan een consument zonder opgaaf van redenen van het contract af. Tip. De bedenktijd van 14 dagen gaat in nadat het contract is ontvangen.

Niet voor ondernemers ...
Er is echter een probleem: deze regels zijn bedoeld om de consument te beschermen. Deze regels gelden niet als u als ondernemer een contract heeft afgesloten. In principe zit u dan aan het contract vast en kunt u het contract alleen ontbinden bij dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden. In veel gevallen zult u dan naar de rechter moeten stappen om van het contract af te komen.
Stel dat u voor uw bedrijf de hele dag van huis bent en pas ʼs avonds thuiskomt. In dat geval is er weinig zakelijks aan uw energieverbruik. U bent voor de energieleverancier gewoon een consument en voor u zou het consumentenrecht moeten gelden.
Tip. Rechters gaan hier voor zzpʼers en kleine zelfstandigen soms in mee. Dit noemt men wel de reflexwerking van het consumentenrecht. Doe hier altijd een beroep op.
Zit u als zelfstandige (ten onrechte) vast aan een zakelijk contract, voer dan aan dat u gewoon consument bent en van het contract af wilt. Verwijs naar de reflexwerking.