Elektronisch gebonden door uw handtekening

Steeds vaker worden er overeenkomsten gesloten via de ‘digitale weg’. U mailt op-en-neer met uw leverancier en uiteindelijk heeft u een overeenkomst! Kunt u die dan ook digitaal tekenen of is een ‘natte handtekening’ noodzakelijk?

Digitaal is ook oké

Mondeling of schriftelijk? Mondelinge akkoordverklaringen zijn bindend, maar moeilijk te bewijzen. En in belangrijke gevallen stelt de wet dat alleen schriftelijke vastleggingen (met handtekening) kunnen binden. Is het mogelijk digitaal zo’n overeenkomst rechtsgeldig te ondertekenen?

Rechtsgeldig. Als u en uw contractpartner allebei een digitale handtekening hebben gezet, bent u beiden gebonden aan de rechten en verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien. De overeenkomst is dan rechtsgeldig tot stand gekomen.

Soorten digitale handtekeningen

Waar er in de papieren wereld maar één soort handtekening is, zijn er via de digitale weg drie mogelijkheden om uw handtekening te zetten: de gewone elektronische handtekening, de geavanceerde elektronische handtekening en de gekwalificeerde elektronische handtekening. Zolang aan de voorwaarden is voldaan, zijn al deze handtekeningen geldig.

  • Gewoon elektronisch. Dit is eigenlijk de eenvoudigste variant. U zet uw handtekening op een stuk papier, scant deze in en plakt deze in uw e-mailhandtekening. Deze eenvoudige variant is vanuit veiligheidsoogpunt niet aan te raden, omdat de handtekening makkelijk kan worden vervalst of voor doeleinden worden gebruikt waarop u niet zit te wachten. Als echter de betrouwbaarheid voldoende vaststaat, is deze handtekening rechtsgeldig.
  • Geavanceerd elektronisch. De geavanceerde elektronische handtekening is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden. Dat wil zeggen dat:
  • de handtekening het mogelijk maakt de ondertekenaar te identificeren;
  • de handtekening tot stand komt met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden; en
  • de handtekening op zodanige wijze aan de gegevens waarop zij betrekking heeft, is verbonden, dat elke wijziging van de gegevens achteraf kan worden opgespoord.

Er zijn diverse partijen die software aanbieden voor dergelijke handtekeningen. De software maakt gebruik van wiskundige technieken die een unieke code aan het bericht koppelen, zodat ook het risico op namaken wordt verkleind.

  • Gekwalificeerd elektronisch. Een gekwalificeerde elektronische handtekening is een handtekening met een gekwalificeerd certificaat. Zo’n certificaat is een digitaal bestand dat aan het oorspronkelijke document is toegevoegd. Er zijn speciale instanties die certificaten uitgeven, de zogeheten certificatiedienstverleners. De Nederlandse overheid maakt gebruik van een certificaat dat wordt uitgegeven door Public Key Infrastructure (PKI). Een voorbeeld hiervan is DigiD.

De verschillen

Het onderscheid tussen de verschillende vormen is gelegen in de betrouwbaarheid ervan. De ‘gekwalificeerde’ handtekening wordt volgens de wet vermoed het meest betrouwbaar te zijn. Kies daarom voor deze gekwalificeerde elektronische handtekening als u digitaal wilt gaan ondertekenen.

U hoeft dus niet meer telkens een papieren versie met ‘natte handtekening’ te versturen. U kunt ervoor kiezen om dit digitaal te doen. Ook een digitale handtekening is rechtsgeldig, maar let er wel op dat u dit op een betrouwbare wijze doet!