Uw rechten als zzp’er bij telefonische verkoop

De ACM heeft onlangs geadviseerd de Wet oneerlijke handelspraktijken voor consumenten óók van toepassing te verklaren op zzp’ers. Maar zover is het nog niet. Wat zijn nu wél nog de mogelijkheden om van een contract af te komen?

Erin getuind ... U bent erin getrapt en heeft als zzp’er min of meer ongewild iets telefonisch gekocht, besteld of u heeft een contract afgesloten. U bent niet de eerste die zoiets overkomt ... Wat zijn dan uw rechten?

Wet oneerlijke handelspraktijken

Verbod op agressie en misleiding. De Wet oneerlijke handelspraktijken verbiedt agressieve en misleidende verkoop en biedt bescherming aan consumenten. Oneerlijke handelspraktijken zijn alle vormen van communicatie van de leverancier waardoor de koper in zijn keuze wordt beperkt of zijn economisch gedrag verstoord wordt of kan worden. De wet geeft 30 concrete voorbeelden van misleidende en agressieve praktijken.

Voor u als ondernemer. U bent echter ondernemer, dus deze wet geldt niet voor u. Toch zijn er enkele manieren om als ondernemer toch van de overeenkomst af te komen.

Einde van een ongewild contract

Annuleren. Lees goed de (kleine) lettertjes van het contract. Misschien dat er een mogelijkheid in staat om de overeenkomst te annuleren binnen een bepaald aantal (kalender)dagen.

Vernietigen. Als er sprake is van dwaling, bedrog, misleiding of bedreiging, dan kunt u de koopovereenkomst vernietigen. De overeenkomst wordt dan teruggedraaid en geacht nooit te hebben bestaan. De vernietiging moet u schriftelijk mededelen aan de verkoper. Gaat deze hier niet mee akkoord, dan kunt u de vernietiging door de rechter uit laten spreken. U krijgt dan meer zekerheid, voorkomt een welles-nietesspelletje en voorkomt dat er mogelijk nog geld wordt afgeschreven.

Afkopen. Als er geen sprake is van dwaling, bedrog, misleiding of bedreiging, dan kunt u de overeenkomst mogelijk opzeggen. Neem hiervoor contact op met de verkoper. Mogelijk is hij bereid de overeenkomst te beëindigen of wil hij hiervoor een afkoopsom.

Ontbinden. Een andere manier is het ontbinden van de overeenkomst. Voor ontbinding is echter een tekortkoming door de verkoper in de nakoming van de overeenkomst nodig (wanprestatie). Ontbinden betekent dat de overeenkomst eindigt, maar wel heeft bestaan. Na ontbinding moeten de prestaties over en weer teruggegeven worden (dus een goed moet terug naar de verkoper en de verkoper moet u uw geld teruggeven).

En online aankopen dan?

Het voorgaande geldt ook voor online aankopen. De consument wordt opnieuw vergaand beschermd bij online aankopen. Zo heeft de consument een bedenktijd van 14 dagen. Deze bescherming geldt echter niet voor u als ondernemer.

Een aankoop (vrijwel) geheel privé?

Als u de zakelijke aankoop (vrijwel) geheel privé gebruikt, wil dat niet zeggen dat de consumentenregels van toepassing zijn op de aankoop. Het gaat erom in welke hoedanigheid u de overeenkomst gesloten heeft: als particulier of als ondernemer. Bovendien kunt u als particulier geen kosten aftrekken en de btw terugvragen.

Als ondernemer kunt u alleen van een telefonische of online overeenkomst af als in de kleine lettertjes een annuleringsmogelijkheid staat. Misschien is een afkoopsom bespreekbaar. Bij dwaling, bedrog, misleiding, e.d. kunt u de overeenkomst schriftelijk vernietigen, maar bij onenigheid moet u alsnog naar de rechter.